Prisexempel
Vad är högkostnadsskyddet?
Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. För­säkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare.