Implantat Center

Har du tandvärk, tappat krona/bro. Vi har akuta tider varje dag!

Akut tandvård varje dag

Månadens erbjudande:
 Tandundersökning  *250:
(ordinarie pris: 970) -  *en ATB används

Adress: Fittja Torg 19, 145 51 Norsborg (vid tunnelbanan Fittja) 
Öppettider: Mån-Tors 09:00- 18:00, fred 08:00 - 15:30
Tel: 08- 22 20 08
E-post: info@folkdental.se